Sjov Ferie havfisketur med Arresø – den 3-8-2011.


Solskin fra morgenstunden, så alle var i højt humør, da bussen hentede de første deltagere i Viby og derefter samlede de sidste op i Roskilde, idet der ingen tilmeldte var fra Jyllinge denne gang. Turen var fuldttegnet med kun en enkelt plads tilbage. Da vi ikke skulle omkring Jyllinge havde vi derfor god tid til køreturen til Helsingør Nordhavn og det viste sig at være rigtig fint. Da vi ankom til det sted, hvor Arresø skulle ligge iflg. kortet, var der kun lystbåde. Til sidst lykkedes det dog at finde båden og de 29 deltagere kunne komme ombord og få grejet frem.


Vi sejlede ud efter fladfisk og der blev fanget nogle små isinger – de måtte dog alle i sundet igen, da de var alt for små. Første fisk på dæk, der kunne klare mindstemålet på 25 cm, var en ising, der blev fanget af Victor. Der var altså fisk i den rigtige størrelse og der kom flere i kurvene. Nyt fiskested længere sydpå – der var flere fladfisk.  Malte fik dagens største ising på et sildeforfang, men han blev så overrasket, at han hev for hurtigt ind, så isingen smuttede af lige inden den nåede rælingen - så desværre ingen stor ising til Malte. Lidt senere fange Tobias en ising på 31 cm - altså et pænt stykke over mindstemålet.


Så skulle der findes et sted med torsk og det blev i nærheden af et vrag; det kostede mange af os både pirk, sildeforfang - og for mit vedkommende en nyindkøbt buzzer, der ellers på den tur skulle vise, at den kunne fange torsk. Christian fangede en flot torsk og i flere timer var han sikker på, at det blev dagens største, men sådan skulle det ikke gå. Kort før fiskeriet blev ringet af fangede Jonas Flindt en flot torsk på præcis 3 kg, så han var 'ikke til at skyde igennem'.


Fiskeriet sluttede og vi sejlede ind mod Helsingør. Sejltiden blev brugt til at pakke grej sammen og veje fangsterne, så vinderne kunne få deres præmier oppe på kajen, før vi skulle med bussen tilbage.


Dagens fisk, der havde været på dæk - og nogle sendt tilbage til sundet igen - var torsk, ising, hvilling, knurhane og fjæsinger; de sidste, som bliver kaldt "havets hugorm" blev holdt fast med en salattang, mens krogen blev fjernet og fjæsingen blev sendt tilbage til Øresund.


Der var lidt langt mellem fiskene i den rigtige størrelse og en dreng var noget skuffet over dagens forløb. I Sjov Ferie folderen stod jo, at der skulle fiskes efter sild, makrel, torsk og fladfisk; det gjorde vi også, men desværre kan der ikke udstedes fangstgaranti - vi kan kun fange de fisk, som skipper kan finde på ekkoloddet netop den dag. Til næste år er de små fisk nok vokset sig store, og så prøver vi igen.


Juniorerne dystede om grejpræmier fra Roskilde Sportsfiskerklub og fordelingen blev sådan:


Første fisk på dæk (ising): Victor Søgaard


Største fladfisk (ising på 31 cm): Tobias Damsgaard


Største torsk (3 kg): Jonas Flindt


Største samlede vægt (5,1 kg) havde Jonas klaret, men da man kun kan få en præmie gik den i stedet til Christian Dyhrberg, der i alt havde fanget 4,5 kg fisk.


Så blev grej og fisk stuvet ind i bussens lastrum og de trætte deltagere slappede af i de bløde sæder, mens bussen satte kursen mod Roskilde og Viby. Endnu en dejlig Sjov Ferie havfisketur var slut.


Inger Gottlieb

Roskilde Sportsfisker Klub, Vestergade 17, 4000 Roskilde

Tilmeldning skal ske ved at henvende

sig til Palle Frese     


Tlf.: 27 24 55 60)  eller  mail: pallefrese@mail.dk

   


Adresse


Roskilde Sportsfisker Klub,

Vestergade 17, 4000 Roskilde        


Tælleren er fra 07.03.2017   

Copyright © Roskilde Sportsfisker klub 2016. All rights reserved.

counter