Roskilde Havfiskefestival fra Helsingør den 21. marts 2010


Roskilde Sportsfiskerklubs årlige havfiskefestival var nr. 46 i rækken. Vejrudsigten havde lovet en del regn i Øresundsregionen. Vi var dog heldige med vejret, en del sol om formiddagen og en frisk vind fra nordvest gav rimelige forhold på Sundet for de ca. 150 fiskere der var tilmeldt. Igen i år havde vi mødested i nordhavnen da de fleste turbåde stadig ligger der. Vi havde, efter aftale med havnefogeden, fået Arresø og Havstrygeren på plads i nordhavnen, således at deltagerne til disse både ikke skulle spadsere helt hen til Statshavnen.


Da kl. var 8,00 var alle klar og de fem både stævnede ud på Sundet. Havlit startede efter de flade i nærheden af havnen mens de andre både sejlede mod syd.  Nadia med Lars Pryds tog den lange tur til Hven, han synes sikker på at der var en del torsk over målet, altså mindstemålet på 45 cm.   


Jeg var bådleder på Sværd der lige som de sidste par år var fyldt op med en stor del af den danske elite i havfiskeri. Thor Rasmussen fra Greve var tilmeldt som den første, men måtte desværre melde afbud, vi havde dog Cees Vader, Farum, der blev danmarksmester sidste år både i DHF og DSF regi, samt Michael Lorentzen og Niels G. Jørgensen hhv. 2 og 3 i Ambassadeur-cuppen 2009. Skipper på Vandia, Thomas Nilsson, der lige er kåret som årets havfisker i Sverige, deltog også som eneste svensker.


Sværd stoppede på vej mod Hven efter en halv times sejlads. Skipper Kim mente at der var en del torsk på de små stenknolde. Der blev da også fanget en del men de kunne ikke holde mindstemålet på 45cm. Der gik et stykke tid inden vi fik en torsk på dækket der kunne holde de 45. Det var en af de skrappe havfiskere fra RSK Steffen Rud der fik en torsk der kunne holde målet. Han modtog en flot torskepirk skænket af Lystfiskerhjørnet i Roskilde.Det gav blod på tanden og nu kom der en del torsk over målet ombord. Efter et par timer sejlede vi hen mod en grøn bøje et stykke nord for Hven hvor der var godt med ising, torsk og enkelte hvilling og kuller. Vi blev liggende i dette område resten af tiden og de fleste deltagere fangede ising og torsk. Der var dog mange små fisk imellem så de fleste var ikke helt tilfredse. Det viste sig da også at mange kun havde en torsk samt enkelte ising til indvejning. De bedste havde to torsk samt seks eller syv ising.Da vi kom tilbage til nordhavnen kunne vi se at Nadia med Lars havde fået noget ud af den lange tur til Hven, nemlig godt med torsk.  Deltagerne fra Sværd og de andre både havde færre torsk men til gengæld flere ising.Indvejningen tog ikke lang tid og allerede kl. 16,00 kunne vi starte på overrækkelse af de mange flotte præmier.Nr. 1 og dermed vinder af Roskilde Havfiskefestival 2010 blev Jacob Jensen med 91 point.

Han modtog guldmedalje, ABU´s vandrepokal, Kamikaze pirkestang 240 fra Svendsen Sport,Ambassedeur 7000 fra Osted Kro, gavekort til Havlit samt en check på kr. 3.000,00 skænket af Sparekassen Sjælland.Nr. 2 blev Kjel Pedersen med 82 point han modtog sølvmedalje, Egon Riis mindepokal, pirkestang fra Sport Dress, Ambassedeur 4500 fra ABU samt en check på kr. 2.000,00 skænket af vognmand Søren Piil, Birkerød.


Nr. 3 blev Bo Christoffersen med 68 point. Han modtog bronzemedalje, Jan og Bo´s vandrepokal, pirkestang fra Hunters House, pirkehjul Sea Ray fra Lystfiskeren Holbæk samt en check på kr. 1.000,00 fra vognmand Søren Piil, Birkerød.Skipperkonkurrencen gav følgende resultat:


Nr. 1 og dermed bedste skipper blev Lars Pryds, Nadia

Nr. 2 blev Kim Knudsen, Sværd

Nr. 3 blev Carsten Nielsen, HavlitDe tre skippere modtog flotte købmandskurve fra Roskilde Sportsfiskerklub.


De resterende 35 præmier blev delt ud til de heldige (dygtige) fiskere. De mindre heldige måtte glæde sig over en dejlig dag på Sundet i godt selskab. Der blev indvejet i alt 222 fisk med en renset vægt på127kg. Det var lidt mindre end sidste år.Til sidst skylder vi en stor tak til alle vores sponsorer, uden dem kunne vi ikke have sådan et flot præmiebord. Desuden tak til alle vores frivillige hjælpere der igen i år ydede en stor indsats.


Jeg håber at vi ses igen den 20. marts 2011.Roskilde Sportsfiskerklub


Palle Frese


Tilmeldning skal ske ved at henvende

sig til Palle Frese     


Tlf.: 27 24 55 60)  eller  mail: pallefrese@mail.dk

   


Adresse


Roskilde Sportsfisker Klub,

Vestergade 17, 4000 Roskilde        


Copyright © Roskilde Sportsfisker klub 2016. All rights reserved.

counter

Tælleren er fra 07.03.2017