Fiskeklubben for børn, unge, seniorer og pensionister

JUNIORER - se her!!! 
Meld dig ind i Roskilde Sportsfiskerklub og få en en masse fiskeoplevelser sammen med gode kammerater.
10 gange om året ligger magasinet Sportsfiskeren i din postkasse
- det koster ikke ekstra.
Både piger og drenge er velkomne i Roskilde Sportsfiskerklub.
Du må gerne deltage et par klubaftener, før du beslutter dig for at blive meldt ind.


           

 Minifestival - Havtur på Øresund - Mandag den 17. oktober kl. 8.30 - 15.

Vi sejler ud fra Helsingør med Fyrholm for at fiske efter sild, torsk og store fladfisk.

Pris: Juniorer 100 kr. Seniorer 200 kr.

Tilmelding m.v.


Klubaften for juniorer var som noget nyt planlagt til at starte lige efter sommerferien med fisketure indtil efterårsferien - et stort ønske fra drengene. Men en ting er hvad de ønsker - en anden ting er, hvad de gør. Da der ikke dukkede nogen op de første gange, er fisketurene blevet aflyst. Klubaften starter derfor - som vi plejer - lige efter efterårsferien - i uge 43.

Der sendes besked pr. mail direkte til juniorerne.

      

                                       


Har du fanget en fisk, der skal med på rekordlisten?

Anmeld din fangst til Trine Rude - trinerude@msn.com


Meld dig ind i Roskilde Sportsfiskerklub. Det koster kun 525 kr. om året for seniorer.
Samtidig bliver du medlem af Dansk Havfisker Forbund og Danmarks Sportsfiskerforbund, hvorfra du 10 gange årligt modtager det flotte magasin Sportsfiskeren til en værdi af 455 kr.


Hjemmesiden er udarbejdet i marts 2009 - tælleren er startet 1. april 2010