Fiskeklubben for børn, unge, seniorer og pensionister

JUNIORER - se her!!! 
Meld dig ind i Roskilde Sportsfiskerklub og få en en masse fiskeoplevelser sammen med gode kammerater.
10 gange om året ligger magasinet Sportsfiskeren i din postkasse
- det koster ikke ekstra.
Både piger og drenge er velkomne i Roskilde Sportsfiskerklub.
Du må gerne deltage et par klubaftener, før du beslutter dig for at blive meldt ind.


             Juniorernes klubaftener starter tirsdag den 25. oktober kl. 19-21
Vestergade 17, kælderen. Der sendes mail til juniorerne.


              

 Minifestival - Havtur på Øresund - Mandag den 17. oktober kl. 8.30 - 15.

Vi sejlede ud fra Helsingør med Fyrholm. Turen var udsolgt og humøret højt blandt de mange børn og deres forældre. Flere havde aldrig fisket på havet før, så de skulle have instruktion i at rigge til med diverse forfang og vægte. Vi startede med at fiske efter sild og alle fik en pæn portion i kurvene. Derefter blev der fisket torsk og Viktor fra Roskilde fangede dagens største på 2,4 kg. Dagen sluttede med at fiske efter fladfisk tæt på land. Nikolaj fra Svogerslev fangede den største rødspætte; den målte 38 cm. Lillesøster Sille fangede en flot rødspætte på 37,5 cm, så der var kamp om præmierne, der blev uddelt på kajen efter fiskeriet var slut.

Der blev fanget sild, torsk, kuller, hvilling, ising, skrubber, rødspætter og knurhane.

En fin dag med gråvejr, en del strøm og bølger.                                          


Har du fanget en fisk, der skal med på rekordlisten?

Anmeld din fangst til Trine Rude - trinerude@msn.com


Meld dig ind i Roskilde Sportsfiskerklub. Det koster kun 525 kr. om året for seniorer.
Samtidig bliver du medlem af Dansk Havfisker Forbund og Danmarks Sportsfiskerforbund, hvorfra du 10 gange årligt modtager det flotte magasin Sportsfiskeren til en værdi af 455 kr.


Hjemmesiden er udarbejdet i marts 2009 - tælleren er startet 1. april 2010